top of page

Stavební a zemní práce

Provádíme veškeré stavební práce pro novostavby, rekonstrukce i drobné stavby. Dále zemní práce pro inženýrské sítě, výkopy jam, šachet, rýh, základů, terénní úpravy, zádlažby, apod. Zde se můžete podívat na některé z našich prací.

Plastový sklep
Zděný sklep
Myčka aut
bottom of page