top of page

Snižování Energetické Náročnosti bytových domů

Zastupujeme společnost Bluenet NTS a.s., která je profesionálem a jedničkou na českém trhu v dané oblasti.

SEN bytových domů je mít:

- jednotné odběrné místo (JOM)
- fotovoltaickou elektrárnu (FVE)
- tepelná čerpadla
- regulace napětí

Snižování energetické náročnosti bytových domů
bottom of page